FASD

FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder) to zespół zaburzeń jakie mogą powstać kiedy matka w czasie ciąży używa alkohol. Nacięższym uszkodzeniem z tego spektrum jest FAS - alkoholowy zespół płodowy. FAS to jednostka obejmująca zaburzenia, jakie powstają w wyniku narażenia dziecka na alkohol w okresie prenatalnym. Prenatalna ekspozycja na alkohol powoduje przede wszystkim uszkodzenie mózgu i tworzących się narządów wewnętrznych. Dzieci, które w okresie prenatalnym były eksponowane na alkohol, mogą mieć różne trudności rozwojowe: upośledzenie uczenia się często pomimo prawidłowego rozwoju intelektualnego, opóźnienie rozwoju mowy, zaburzenia w komunikacji językowej, zaburzenia myślenia przyczynowo-skutkowego, nadpobudliwość.


Niniejsza strona powstała w celu szerzenia wiedzy dotyczącej zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem oraz informacji na temat procedur diagnozy i terapii dzieci z FASD i FAS. 


  
                                                             

Profesjonaliści o FASD