Agnieszka Palka

 

Pedagog o specjalizacji Opieka i Profilaktyka Niedostosowania Społecznego oraz absolwentka studiów podyplomowych Menedżer III sektora Collegium Civitas. Pracuje jako koordynator Fundacji EY, której misją jest wspieranie dziecka w rodzinie zastępczej poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy opiekunom zastępczym i dzieciom pozostającym pod ich opieką. Agnieszka Palka odpowiada w szczególności za kontakt ze specjalistami oraz za obszar projektów psychologicznych (turnusy terapeutyczne

1. Pracujesz w Fundacji EY która działa na rzecz rodzicielstwa zastępczego. Temat  FASD jest wpisany w Waszą działalność. Czy mogłabyś przybliżyć czytelnikom nieco historii i powiedzieć o Waszych działaniach w tym zakresie w ostatnich latach?  

W ramach pomocy psychologicznej Fundacja EY coraz częściej spotykała się z tematem FAS. 35% (28 000) dzieci ze wszystkich delegowanych przez sądy rodzinne do pieczy zastępczej mają objawy płodowej ekspozycji na alkohol. Nawiązaliśmy współpracę ze specjalistami z PARPA. Rozpoczęliśmy współpracę z Teresą Jadczak – Szumiło (psycholog) oraz Krzysztofem Liszczem (psychiatra). Szybko okazało się, że przekazywanie wiedzy w ramach jednodniowych szkoleń Zrozumieć Dziecko na temat FAS oraz krótkie warsztaty, jak postępować z dzieckiem z FAS to za mało dla rodziców zastępczych.  

W 2005 roku powstał i został zrealizowany po raz pierwszy projekt turnusu terapeutycznego, gdzie w przeciągu dziesięciu dni dzieci przechodzą diagnozę neurorozwojową oraz pomoc w postaci indywidualnego programu ćwiczeń terapeutycznych. W kolejnych latach obowiązkowym stało się uczestniczenie w wakacyjnym wyjeździe jednego z rodziców/opiekunów, który mógłby program kontynuować w warunkach domowych. Turnus terapeutyczny został także wzbogacony o specjalistyczne wykłady, wskazówki związane z wychowaniem oraz opieką psychologiczną dla rodziców/opiekunów.

Dzięki dobrze dobranemu programowi dzieci nadrabiają zaległości rozwojowe w wielu aspektach, w tym: rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy. Ponadto z rodzinami kontynuującymi program w domu i dbającymi i dalszy rozwój dziecka utrzymujemy stały kontakt poprzez weekendowe zjazdy dwa razy do roku: w maju i listopadzie. Dzieci wtedy ponownie są oceniane, a ich program indywidualnej pracy terapeutycznej modyfikowany. Rodzice zaś otrzymują nowa dawkę wiedzy.  

Nasze dotychczasowe osiągnięcia w ramach tego projektu zostały przedstawione przez Teresę Jadczak – Szumiło na międzynarodowej konferencji poświęconej FAS w Rzymie w 2014. W trakcie konferencji dowiedzieliśmy się, że specjaliści w innych krajach skupili się na problemie samej diagnozy. Część przebywających tam specjalistów wykazała zainteresowanie naszymi programami terapeutycznymi i osiągnięciami w tym zakresie.

2. Jakie formy pomocy prowadzi Fundacja dla dzieci z FASD i ich rodziców?

Fundacja EY działa już od ponad 16 lat i stanowi najważniejszą komórkę EY Polska dotyczącą działań pro bono. Jej misją jest wspieranie dziecka w rodzinie zastępczej poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy  opiekunom zastępczym i dzieciom pozostającym pod ich opieką. Powstała by pomagać dzieciom osieroconym i szczególnie pokrzywdzonym przez los. Koncentruje się na rodzinnych formach opieki nad najmłodszymi, którzy nie mogą się wychowywać w swoich biologicznych rodzinach.

Działa w czterech obszarach: pomocy psychologicznej, edukacyjnej, finansowo-rzeczowej, a także promocji rodzicielstwa zastępczego.

Co roku realizuje 20 projektów pomocowych – zapewnia korepetycje dla dzieci w ramach programu Klucz do jutra realizowanego w pięciu największych miastach w Polsce, organizuje konkursy grantowe takie jak Ferie z pasją, Rodzinne Wakacje, pomoc psychologiczną, pomoc rzeczową, jak program Podaj dalej, czy Akcja Świąteczna. W projekty Fundacji EY angażuje się ponad 200 wolontariuszy, w tym pracownicy EY. W każdym roku pomagają ok. 1300 rodzin zastępczych poprzez realizowanie lub wspieranie fundacyjnych inicjatyw. Fundacja funkcjonuje dzięki pracownikom EY – przekazywanym przez nich darowiznom, 1% podatku, czy odpisom od pensji (payroll).

Dzieci z FASD i ich rodzice mogą otrzymać oparcie, wiedzę oraz pomoc głównie w obszarze pomocy psychologicznej w kilku naszych projektach:

szkoleniowym Zrozumieć Dziecko©,

podczas Turnusu Terapeutycznego dla dzieci z FASD i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi© oraz

w Akademii Świadomego Rodzica©.  

4. Co to jest AKADEMIA ŚWIADOMEGO RODZICA© i jak działa?

Akademia Świadomego Rodzica© jest odpowiedzią na potrzeby rodziców zastępczych, którzy są gotowi na zmiany i efektywne wspieranie przyjętych dzieci zarówno intelektualnie jak i emocjonalnie. Kluczowym i stałym elementem Akademii jest cykl dwóch trenigów, które mają na celu przygotowanie rodziców do pracy na własnych zasobach, wyjście z własnych schematów, poznanie własnej inteligencji emocjonalnej, odwołanie się do swoich doświadczeń kontaktu z pozytywnym dorosłym z dzieciństwa, nauczenie efektywnego komunikowania się oraz poszerzenie swoich umiejętności wychowawczych. Kolejnym etapem po treningach, są zjazdy edukacyjno- poznawcze co 2-3 miesiące.

A oto kilka wypowiedzi uczestników:  

"Dzięki Waszemu wsparciu łatwiej i pewniej my rodzice , opiekunowie i nasze dzieci stawiamy kolejne kroki  na drodze do szczęścia. Wiedza, terapia, trening to dla mnie droga do efektywnej pracy z moim synem. Bez tego wszystkiego nie dałabym rady wprowadzić  Mateusza w samodzielne  życie. FAS  i  zaburzenia przywiązania to nieszczęście, które Mateusz niesie,  ale świadomość, oswojenie  i  w końcu radzenie sobie z problemem  to droga  mam nadzieję,  do normalnego życia dla mojego syna. Dziękuję Wam za to z całego serca.” 

Hania uczestniczka III edycji Akademi Świadomego Rodzica©

Kilka refleksji z Akademi Świadomego Rodzica© od Romana uczestnika III edycji:

Dla mnie uczestnictwo w Akademi Świadomego Rodzica© to:

 • integracja grupy rodziców z podobnymi
 • wymiana doświadczeń problemami„trudnych”
 • poznanie problemów swoich rodzinnych i uczestników
 • świadomość i akceptacja emocji, zachowań, różnych poglądów
 • budowanie platformy porozumienia
 • praca w grupie (zasady bezpieczeństwa)
 • korelacja długotrwałych procesów poznawczych
 • korzystanie z pomocy trenerów
 • poznanie wielu ciekawych ludzi
 • uczestniczenie czynnie ,biernie w wielu ciekawych ćwiczeniach, zadaniach poznawczych
 • pozjazdowe dociekania-nadzieja na Świadomego Rodzica  

5. Fundacja organizuje obóz terapeutyczny dla dzieci z FASD i zaburzeniami neurorozwojowymi wychowujących się w rodzinach zastępczych. Czy mogłabyś coś więcej powiedzieć o tej formie pomocy?

Poniżej zamieszczam plakat z naszego obozu. Zachęcam, aby zapoznać się bliżej z tą formą pomocy.

Profesjonaliści o FASD