Aktualności

 

 

Obecnie trwa rekrutacja na szkolenie dla par które chcą uczyć się diagnozować FASD!

 

SZKOLENIE DLA DIAGNOSTÓW FASD

Szanowni Państwo!

Katedra Radiologii CM Uniwersytetu Jagielońskiego i Centrum Psychologiczne ITEM przy współpracy z PARPA zaprasza na szkolenie dla diagnostów FASD - alkoholowego zespołu płodowego. Diagnoza zaburzeń z grupy FASD powinna być prowadzona w zespole, którego trzon stanowi lekarz (o specjalizacji odpowiedniej dla wieku pacjenta, np.: neonatolog, pediatra, lekarz pierwszego kontaktu, neurolog) i psycholog/neuropsycholog. Zapraszamy zatem na szkolenie osoby z powyższą specjalizacją, które są gotowe do pracy w zespołach diagnostycznych i chcą profesjonalnie diagnozować pacjentów z grupy FASD.

Szkolenie składa się z czterech modułów:

  • Moduł I – wspólny dla lekarzy i psychologów

  • Moduł II – dla psychologów i Moduł III – dla lekarzy / będą realizowane w czasie wspólnego zjazdu

          w listopadzie

  • Moduł IV – wspólny dla lekarzy i psychologów

                           Szkolenie punktowane.

Osoby odpowiedzialne za program szkolenia:

prof. Andrzej Urbanik,

dr Teresa Jadczak-Szumiło

Koszt szkolenia : 2750 zł od osoby + VAT.

Osoby które mogą być zwolnione z VAT proszone są o kontakt z ksiegowością tel. (12) 422-76-00

e-mail: ksiegowosc@symposium.pl

Miejsce szkolenia: Kraków - Żywiec - Kraków /dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym.

Szkolenie ruszy kiedy zgłosi się minimum 15 osób.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan spotkań:

 

Szkolenie zespołów diagnostów FASD

 

Moduł I – Wprowadzenie 1-2 wrzesień 2017

Szkolenie rozpoczynające przeznaczone jest dla lekarzy i psychologów razem

Osoba odpowiedzialna za sesję: prof. Andrzej Urbanik

Miejsce szkolenia: Kraków

Dzień 1 – Piątek 1 wrzesień 2017

16.00 – 17.30 FASD- badania epidemiologiczne w Polsce i na świecie

17.30- 19.00 FASD – niepełnosprawnośc ukryta

Dzień 2 – Sobota 2 wrzesień 2017

9.00- 10.30 Uszkodzenia OUN

10.30 – 10.45 przerwa kawowa

10.45- 13.00 – uszkodzenia OUN w FASD i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka

13.00-14.00 Przerwa obiadowa

14.00 – 15.00 - uszkodzenia OUN w FASD i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka c.d.

15.00-16.00 – Problemy zdrowotne dzieci z FASD

16.00 – 16.15 Przerwa

16.15 – 17.30 Diagnostyka i kierunki pomocy. Zakończenie spotkania.

Moduł II - Szkolenie dla psychologów w ramach całego programu dla diagnostów

24-26.XI.2017

Osoba odpowiedzialna za sesję: prof. Aneta Borkowska

Miejsce szkolenia Żywiec

Piątek

10.00 – 11.30 Wywiad z rodzicami dziecka. Znaczenie pozyskiwanych informacji.

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 – 13.00 Wywiad z rodzicami – znaczenie pozyskiwanych informacji

13.00 – 14.00 Rola psychologa w procesie diagnostyki

14.00 - 15.00 Przerwa obiadowa

15.00 - 16.00 Wykorzystanie testów inteligencji w diagnostyce dzieci z FASD

16.00 – 16.15 Przerwa

16.15 – 17.15 Wykorzystanie testów inteligencji w diagnostyce dzieci z FASD

17.15 – 18.00 FASD – Wykorzystanie testów inteligencji w diagnostyce dzieci z FASD

Sobota

9.00 - 10.00 Cele diagnozy klinicznej w tym neuropsychologicznej dziecka

10.00 - 11.15 Modele diagnozy klinicznej dziecka w tym neuropsychologicznej

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 - 12.30 Analiza jakościowa charakterystycznych zaburzeń dzieci z FASD w najistotniejszych obszarach funkcjonowania

12.30 – 13.30 Charakterystyka trudności w sferze motoryki dużej i małej – prezentacja prób klinicznych i ćwiczenia

13.30-14.30 Przerwa obiadowa

14.30 – 15.30 Charakterystyka trudności w sferze wrażliwości sensorycznej

15.30 – 16.30 Charakterystyka trudności w sferze uwagi – prezentacja prób i ćwiczenia.

16.30 - 16.45 Przerwa

16.45 – 17.00 Charakterystyka trudności w sferze funkcjonowania intelektualnego, w tym myślenia abstrakcyjnego – prezentacja prób i ćwiczenia

Niedziela

08.15 – 09.45 Charakterystyka trudności w sferze pamięci – prezentacja i ćwiczenia

09.45 – 10.00 Przerwa kawowa

10.00 – 11.15 Charakterystyka trudności w sferze kompetencji komunikacyjnych

11.15 – 12.15 Trudności w sferze komunikacyjnej – ćwiczenia.

12.15 – 13.45 Charakterystyka trudności w sferze zachowań adaptacyjnych – prezentacja

13.45- 14.45 Przerwa obiadowa

14.45 – 15.45 Uwarunkowania dobrej diagnozy klinicznej dziecka z FASD

15.45 – 16.15 Pytania i Podsumowanie

Moduł III - Szkolenie dla lekarzy 25.XI.2017

Osoba odpowiedzialna za sesję: dr Teresa Jadczak-Szumiło

Miejsce szkolenia: Żywiec – razem z sesją dla psychologów

Sobota

9.00 – 10.00 Systemy diagnostyczne FASD. Prezentacja kanadyjskiego systemu diagnostycznego. Procedura diagnostyczna dla lekarza i psychologa.

10.00 – 11.00 Procedura diagnostyczna- stawianie diagnozy końcowej

11.00- 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 13.15 – Ocena dysmorfii i innych zmian poalkoholowych

13.15 – 14.15 Ocena dysmorfii – ćwiczenia (cz. 1)

14.15 - 15.15 Przerwa obiadowa

15.15 – 16.00 Ocena dysmorfii – ćwiczenia (cz. 2)

16.15 - 16.30 Przerwa

16.30. – 17.30 Ocena OUN u dzieci z FASD

Moduł IV - Szkolenie wspólne dla lekarzy i psychologów 1-3.XII.2017

Osoba odpowiedzialna za sesję: dr Krzysztof Liszcz

Miejsce szkolenia: Kraków

Piątek

15:00-16:30 – Kontakt i wywiad z biologiczną matką dziecka z podejrzeniem FASD

- ćwiczenie wywiadu na temat problemów alkoholowych

- omówienie zasad kontaktu z rodzicami

16.30 – 16.45 Przerwa kawowa

16.45– 19.00 Kontakt z rodzicami zastępczymi i adopcyjnymi.

Sobota

9:00 –10.00 – Diagnostyka jako spotkanie

10.00 11.30 – Wprowadzenie do pracy par diagnostycznych (lekarz+psycholog) w podgrupach

11.30 -11.45 – przerwa kawowa

11:45-13:30 – Praca w podgrupach nad „koszykami diagnostycznymi”

13:30-14:30 - obiad

14:30- 16.00 – Przedstawienie na forum diagnoz sformułowanych w podgrupach, omówienie w podgrupach procesu formułowania diagnoz

16.00-17.00 – Opinia końcowa

Niedziela

9:00-10.00 – Diagnostyka jako strata

10:00-11.00– Problemy emocjonalne dzieci z FASD

11:15-11:45 – przerwa kawowa

11:45-13.00 – Problemy emocjonalne dzieci z FASD

13.00-14.00 – Podsumowanie doświadczeń związanych ze szkoleniem w zakresie diagnozy

FASD lekarzy i psychologów . Zakończenie szkolenia.

Program chroniony prawem - zakaz kopiowania

 

Opłata za szkolenie wynosi: 2750 + Vat.

Wpłaty należy wpłacać na konto firmy obsługujacej szkolenie.

Wpłaty należy uiścić do 20 sierpnia 2017

W sprawie zwolnienia z VAT należy rozmawiać z księgowością : tel. (12) 422-76-00

e-mail: ksiegowosc@symposium.pl

 

Obsługa finansowa kursu:

Firma Symposium Cracoviense
Dane do wpłaty:
Symposium Cracoviense
77 2490 0005 0000 4530 9032 2768
koniecznie z dopiskiem "FASD"