lek.med. Joanna Boroń-Zyss

 

Lek med. Joanna Boroń-Zyss Po ukończeniu wydziału lekarskiego AM w Krakowie, rozpoczęła pracę i specjalizację w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Pracuje w zawodzie od lat, jest specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje pracę tak w ambulatorium, poradni jak i w Oddziale Psychiatrii Dziecięcej. Nie jest jej obca psychiatria konsultacyjna, co wynika z dziesięcioletniej pracy w PZP dla Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie / dawny Instytut Pediatrii w Prokocimiu. Obecnie kieruje Oddziałem Psychiatrii Dziecięcej WSSD im. św. Ludwika w Krakowie. Współpracuje także z Krakowskim Ośrodkiem Terapii. Ukończyła studia podyplomowe w kierunku psychoterapii. W jej praktyce znalazły swoje miejsce także grupy wsparcia dla rodziców dzieci przewlekle chorych somatycznie. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń okresu rozwojowego: - ADHD – Zespół Aspergera – Autyzm – zespoły natręctw – zaburzenia lękowe – zaburzenia depresyjne – zaburzenia zachowania – zaburzenia emocjonalne i zachowania towarzyszące chorobom somatycznym - leczenie zaburzeń odżywiania.

Profesjonaliści o FASD