My w mediach

PRASA

 • Wywiad z dr Teresą Jadczak-Szumiło "Problemy neurorozwojowe dzieci z FAS" udzielony podczas konferencji w Ośrodku Wspierania Rodziny w Andrychowie:

        www.owr.andrychow.pl/imprezy/2013/konf_inwald.htm

 • Artykuł dr Teresy Jadczak-Szumiło poświęcony tematyce FAS - ŚWIAT PROBLEMÓW

        www.swiatproblemow.pl/2008_12_2.html

 • Wywiad z dr Teresą Jadczak-Szumiło "Zespół FAS. Czym grozi alkohol pity w ciąży" z 9 września 2015 r.

        http://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/1,137474,18736186,zespol-fas-czym-grozi-alkohol-pity-w-ciazy.html

RADIO

 • "Nie pij w ciąży!" - dr Teresa Jadczak-Szumiło i dr Stanisław Stępniewski - dyr. Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego
  im. św. Ludwika w Krakowie - RADIO KRAKÓW, audycja "PIERWSZY KROK

        www.radiokrakow.pl/audycje/pierwszy-krok/nie-pij-w-ciazy/

 • "Co alkohol może zrobić dziecku..." - RADIO BIELSKO "GOŚĆ DNIA"

        www.radiobielsko.pl/news/18594-Co-alkohol-moze-zrobic-dziecku.html

 • "Nawet kieliszka wina" - RADIO BIELSKO

        www.radiobielsko.pl/news/5635-Nawet-kieliszka-wina.html

 •  "Co to jest FAS?" - RADIO BIELSKO

        www.radiobielsko.pl/news/2462-Co-to-jest-FAS.html#2462

TELEWIZJA / VIDEO

 • 9 września 2014 Światowy Dzień FAS w Krośnie

 • "Dlaczego nastolatki sięgają po alkohol" - dr Teresa Jadczak-Szumiło i dyr. Katarzyna Łukowska z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych komentują wyniki ostatnich badań dotyczących spożywania alkoholu przez młodzież - KWADRANS PO ÓSMEJ

            www.vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/kwadrans-po-osmej/wideo/dlaczego-nastolatki-siegaja-po-alkohol/58525

 • Wykład dr Teresy Jadczak-Szumiło "FAS - przyczyny, objawy oraz możliwości pomocy dzieciom z FAS" wygłoszony podczas sympozjum "DAR ŻYCIA"

 • Kampania "Ciąża Bez Alkoholu" - piknik rodzinny zorganizowany w 2008 roku w Krakowie z okazji VIII Światowego Dnia FAS

        www.parpa.pl/Films/videoPlayer.swf (po prawej stronie w części PARPA FILM-Part 1..., proszę otworzyć przedostatni film "Kampania-Ciąża Bez Alkoholu")