Proces diagnostyczny FASD

Proces diagnostyczny dziecka z FASD powinien być prowadzony zespołowo. W ciągu 15 lat badań nad FASD dr Teresa Jadczak-Szumiło wykazała, że właśnie takie podeście ma największy sens dla dziecka. Pozwala nie tylko wskazać na źródło problemów dziecka – prenatalna ekspozycja na alkohol, ale także pozwala opisać mocne i słabsze strony rozwoju dziecka. Trzeba pamiętać, że ok. 70 % dzieci z grupy z FASD zachowuje iloraz inteligencji w normie. Co nie zmienia faktu, że dzieci mają problemy z funkcjonowaniem w szkole i w domu ze względu na szkody jakie alkohol czyni w uładzie nerwowym dziecka – uszkodzenia OUN. Minimalny skład zespołu diagnostycznego powinien składać się z lekarza (pediatra lub neurolog lub psychiatra dziecięcy) i psychologa. Zespół powinien być przeszkolony – szkolenia dla profesjonalistów są zamieszczone w załadce PROFESJONALISTA. W opiniowaniu może wziąć udział także: lekarz genetyk, logopeda, fizjoterapeuta, nauczyciel dziecka.

Opinia powinna być opinią lekarsko-psychologiczną. Wzrór opinii dla profesjonalistów jest umieszczony w załadce PROFESJONALISTA.

Diagnoza dziecka powinna być postawiona najlepiej przed 5 rokiem życia. Wczesna diagnoza umożliwia zaplanowanie najlepszej pomocy dla dziecka jeszcze przed pójściem do szkoły. Mamy świadomość, że w Polsce jest ograniczony dostęp do specjalistów i tym samym wiele dzieci nie ma właściwej diagnozy będąc nawet nastolatkami. Dla dziecka ważne jest, aby było wiadomo co jest przyczyną jego trudności, gdyż pozwala to lepiej mu pomagać.

Diagnoza dziecka z FASD to proces, który czasami jest długotrwały i zależny od tego czego potrzebuje dziecko. Trzeba liczyć się z tym, że w skład procesu diagnostycznego wchodzą badania lekarskie i psychologiczne. Jakie to będą badania zwykle ustalane jest podczas pierwszej wizyty. Na naszej stronie prezentujemy ludzi i miejsca w których można uzyskać diagnozę FASD w Polsce. W zakładce pary diagnostyczne prezentujemy lekarzy i psychologów, którzy przyjęli ten model w procesie diagnostycznym dzieci z FASD.