prof. dr hab. med. Andrzej Urbanik

 

Prof. Andrzej Urbanik jest lekarzem radiologiem. Studia medyczne ukończył na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie – w 1978 r. Doktorat uzyskał na Akademii Medycznej w Gdańsku – w 1991 r. W roku 2003 uzyskał tytuł dr hab. med. - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 roku jest profesorem. Obecnie jest kierownikiem Katedry Radiologii Collegium Medicum UJ oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Dorobek naukowy:

253 pozycje - artykuły (recenzowane czasopisma polskie i zagraniczne), rozdziały w książkach, filmy video, płyty CDR,

658 opublikowanych streszczeń prezentacji na kongresach polskich i zagranicznych Promotor – 15 prac doktorskich, opiekun 3 przewodów habilitacyjnych

Nagrody:

1992 - Nagroda Naukowa Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

1998 - Wyróżnienie - Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Katowice

1999 - I Nagroda- Liver Symposium, Bazylea

1999 - I Nagroda - Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Warszawa

1999 - I Nagroda (praca z Europy wschodniej) - CIRSE Congress, Goteborg

2002 - Wyróżnienie - European Congress of Radiology, Wiedeń (była to po raz pierwszy przyznana nagroda dla zespołu z Polski przez to najwyższe gremium radiologiczne w Europie)

2002 - Srebrne Stypendium - Respiratory Society European Congress, Sztokholm

2004 - Nagroda Naukowa Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

2004 - Medal im. W. Zawadowskiego "Zasłużony dla Radiologii Polskiej"

2004 - Wyróżnienia za 4 prace - Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Mikołajki

2005 - Nagroda Główna - Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005 - III Nagroda - Kraków-Winnipeg Workshop, Kraków

2005 - Nagroda Główna - Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, Wrocław

2005 - Copernicus Award - Nagroda Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego "Za wkład w badania mózgu"

2006 - II Nagroda - European Urology Meeting, Prague

2007 - Wyróżnienie - Radiology Society of North America Congress, Chicago (po raz pierwszy nagroda dla polskich radiologów przyznana na najważniejszym na świecie kongresie radiologicznym)

2009 - Praca 'Functional Magnetic Resonance Imaging of the Gender Differences in Activation of the Brain Emotional Centres" została wybrana jako jedna z 40 najciekawszych prac zaprezentowanych w czasie RSNA 2009. Informacje o rezultatach zostały podane w czołowych światowych pismach, a także w serwisach internetowych.

2009 - Dyplom "Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich" przyznany przez Polską Organizację Turystyczną za wkład w organizowaniu kongresów w dziedzinie radiologii

2010 - Członkostwo honorowe American Urological Association (The New York Section)

2010 - Pierwsza nagroda za najlepszy plakat w czasie European Association of Urology - Central European Meeting w Bratysławie

2010 Złoty medal (UJ) za długoletnią służbę

2011 – Członkostwo honorowe Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii

2012 - Naukowa nagroda Ministra Zdrowia

2012 - Radiological Society of North America (RSNA) Congress, Chicago Praca przedstawiającą wyniki badań mózgu, przy pomocy rezonansu magnetycznego, dzieci których matki spożywały alkohol w czasie ciąży została wybrana jako jedna z najciekawszych i znalazła się wśród highlights Kongresu.

2013 - Medal Edukacji Narodowej

2014 - Główna Nagroda (Summa cum Laudae) na kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Neuroradiologii (Montreal)

 

1. Panie Profesorze dziękuję, że zgodził się Pan odpowiedzieć na kilka pytań dla osób odwiedzających naszą stronę poświęconą FASD. Czy mógłby Pan powiedzieć, jaka jest rola diagnostyki obrazowej w postępowaniu diagnostycznym FAS/FASD?

Diagnostyka obrazowa jest rutynowym sposobem postępowania w przypadku chorób ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Również w przypadku diagnostyki FAS/FASD zawsze powinna zostać włączona do protokołu diagnostycznego ponieważ może dostarczyć cennych informacji o stanie mózgu.

2. Badał Pan dzieci z tej grupy. Czy poleca Pan konkretne badanie?

W przypadku dzieci najlepszą technika diagnostyczną jest rezonans magnetyczny (MR) ze względu na wysoką rozdzielczość tkankową, a także brak zagrożenia promieniowaniem jonizującym. Podstawowe obrazowanie MR pozwala na dokładne uwidocznienie anatomii mózgowia.

3. Czy zastosowanie innych technik może pomóc lepiej ocenić zmiany OUN u dzieci z FASD?

Zastosowanie zaawansowanych technik MR takich jak dyfuzja czy spektroskopia umożliwia ocenę mikrostruktury jak również metabolizmu mózgowia. Daje to możliwość uzyskania większej liczby informacji niż za pomocą standardowego badania MR.

4. Czy to ważne, aby dzieci z FASD miały wykonane badania związane z oceną mózgowia?

Włączenie diagnostyki MR w proces diagnostyki FAS/FASD jest bardzo wartościowym sposobem postępowania, pozwalającym uzyskać wielokierunkową ocenę stanu mózgowia. Tym samym pozwala nam lepiej ocenić stan zdrowia dzieci z tym problemem.

5. Wielu rodziców skarży się, że lekarz neurolog nie widzi potrzeby skierowania dziecka z FASD na badanie MR. Jak Pan widzi ten problem?

Uważam, że badanie MR winno zostać koniecznie wykonane u każdego dziecka, u którego podejrzewa się zaburzenia neurologiczne.

Profesjonaliści o FASD