Dla rodziców

 

Wychowanie dziecka z FASD stawia przed rodzicami większe wyzwania wychowawcze i edukacyjne ze względu na uszkodzenia OUN jakie mają dzieci z FASD. Zatem rodzice dzieci z FASD wymagają stałego wsparcia w procesie wychowawczym.

Często przeżywają zmęczenie i frustrację związaną z wymaganiami edukacyjnymi, a także z funkcjonowaniem społecznym swoich dzieci. Ponieważ dzieci z FASD często wychowują się w rodzinach adopcyjnych lub zastępczych wymagają dodatkowej pomocy w zakresie zmiany stylu przywiązania i leczenia konsekwencji traumy wczesnodziecięcej.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami dotyczącymi wychowania dzieci z FASD i z ofertą warsztatową dla rodziców.