Warsztaty dla rodziców

Żywienie dzieci z FASD

Cyklicznie prowadzimy  warsztaty dla dzieci i rodziców dotyczące żywienia dzieci z FASD.

Prowadząca: Grażyna Krenig

Akomodacje środowiskowe dla dzieci z FASD

W czerwcu 2016 odbyły się warsztaty dla dzieci i rodziców: Akomodacje środowiskowe dla dzieci z FASD.

Prowadzący: dr Teresa Jadczak-Szumiło, Dorota Babińska - Waluś

Warsztaty w roku 2016 - II półrocze

1. Zrozumieć dziecko z FASD - 20 godzin  - prowadzący dr Teresa Jadczak-Szumiło

2. Akomodacje dla dziecka z FASD - 10 godzin - prowadzący dr Teresa Jadczak-Szumiło, Dorota Babińska-Waluś

3. Żywienie dzieci z FASD - 10 godzin - prowadzący Grażyna Krenig

4. Jak nauczyć matematyki dzieci z FASD - 20 godzin - prowadzący Katarzyna Kałamajska-Liszcz